คู่มือ ป้ายไฟ led ป้ายไฟled


ความแตกต่างของป้ายไฟ

ความแตกต่างของป้ายไฟ

 

ป้ายหรือ ป้ายไฟ ในปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์กันแพร่หลายมากทั้งใช้ในการโฆษณา บอกเวลา เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ที่พบเห็นในเวลากลางคืนหรอในที่มืด และป้ายจะเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งในการมองเห็น ซึ่งจะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้คนได้  ดังนั้นการทำป้ายหรือป้ายไฟจะต้องให้ได้ประโยชน์และชัดเจนที่สุดป้ายLEDสำหรับการติดตั้งไว้กับที่ได้ 2 อย่างง่ายๆ คือ ป้ายไฟLEDแบบติดตั้งภายในอาคารและป้ายไฟLEDแบบติดตั้งภายนอกอาคารโดยมีคุณสมบัติแตกต่างกันที่หลอดไฟ LED

ป้ายไฟแตกต่าง

หลอดไฟ LED ที่กล่าวถึงก็คือ LED DISPLAY โดย LED DISPLAY ที่ใช้ภายในอาคารก่อนแล้ว ออกแบบการป้องกันน้ำจมสามารถติดตั้งนอกอาคารได้โดยการจะเพิ่มส่วนซิลิโคนที่มีความสามารถทนต่อแดดและน้ำทำให้สามารถนำมาใช้ภายนอกอาคารข้อแตกต่างของหลอดไฟ LED ทั้ง 2 แบบคือ

 

  • ความส่องสว่าง

หลอดไฟ LED สำหรับใช้ภายนอกอาคารมีความสว่างมากกว่าเพื่อให้แยกแยะสีได้อย่างชัดเจนและ อาจจะพิจารณาเลือก module หรือ CHIP LED ทีมีความสว่างน้อยลง เพื่อลดต้นทุนได้

  • ความสามารถในการกันน้ำได้ของอุปกรณ์

หลอดไฟ LED สำหรับใช้ภายนอกอาคารจะมีการกำหนดเรื่องอุปกรณ์ที่สามารถกันน้ำได้ตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้มีคุณภาพที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมรวมไปถึงสภาพอากาศด้วย

  • Resolution

ระยะในการมองสำหรับภายนอกอาคารส่วนใหญ่จะอยู่ที่10 เมตรขึ้นไป จึงสามารถใช้จอที่มีความละเอียดต่ำได้

  • Technology

เช่นหลอดไฟ LED สำหรับใช้ภายในอาคารสามารถใช้ CHIP SMD ได้แม้ว่าจะมีความสว่างน้อยแต่ก็จะทำให้ได้ resolution ที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม CHIP SMD จะมีราคาสูงกว่าแบบLED แบบDIODE อยู่บ้าง หรือ จะเลือกเป็นหน้าจอ TV ขนาดใหญ่แทนCHIP SMD ได้ เพราะจอโทรทัศน์ที่เป็น LED DISPLAY ในปัจจุบันมีราคาถูกลงมากเป็นต้น

ป้ายไฟหลากหลาย

จากสาเหตุดังกล่าวทำให้ป้ายไฟLEDแบบติดตั้งภายในอาคารและป้ายไฟLEDแบบติดตั้งภายนอกอาคาร มีราคาที่ต่างกันทั้งจากหลอดไฟ LEDที่มีการออกแบบการป้องกันน้ำจมสามารถติดตั้งนอกอาคารได้โดยการจะเพิ่มส่วนซิลิโคนที่มีความสามารถทนต่อแดดและน้ำแล้วยังรวมไปถึงจำนวนหลอดที่ใช้และสีที่ใช้ เพราะราคาหลอดไฟ LED แต่ละสีจะแตกต่างกัน   และคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและหลอดไฟ LEDด้วย ถ้าหากเราเลือกประเภทหรือรุ่นที่มีคุณภาพดีก็อาจจะทำให้ต้นทุนมีราคาสูงกว่าหลอดไฟ LED บางรุ่นได้ นอกจากนี้การออกแบบให้ป้ายมีลูกเล่นที่มากขึ้น เช่น การใช้หลอดไฟแบบกระพริบ หรือต้องการแบบป้ายไฟที่ลูกเล่นให้มีข้อความเลื่อนได้ ก็อาจจะทำให้เราต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มากขึ้นหรือมีราคามากขึ้นได้

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.