คู่มือ ป้ายไฟ led ป้ายไฟled


ป้ายไฟฉุกเฉิน

ป้ายไฟฉุกเฉิน

ป้ายไฟเตือน

เชื่อได้ว่าหลายๆคนต้องเคยมีเรื่องฉุกเฉินเกิดขึ้นในชีวิตกันบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน เรื่องเงิน หรือแม้แต่เรื่องการเดินทาง โดยเฉพาะการเกิดเรื่องฉุกเฉินขึ้นในการเดินทางโดยยานพานะที่มีการสัญจรขวักไขว่ไปมา นั่นอาจจะนำมาซึ่งผลเสียมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเสียเวลา เสียทรัพย์สิน และอาจจะทำให้เราเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้จากความไม่รู้ของผู้เดินทาง คนอื่นๆการทำงานของการไฟฟ้าเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับบนท้องถนน ซึ่งในที่นี้ยังรวมไปถึงการทำงานของกรมทางหลวงด้วย ซึ่งต้องมีการแจ้งเตือนการผู้ที่เดินทางบนถนนว่ามีการกระทำใดๆบนถนนอยู่ ซึ่งนำมาซึ่งการผลิตป้ายไฟฉุกเฉินออกมาเพื่อใช้ในการบอกกล่าวเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น

ป้ายไฟฉุกเฉิน

ไฟฉุกเฉิน ที่มากับรถของเรา ถือว่าเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่รถควรมีเลยทีเดียว แม้ว่ารถรุ่นใหม่จะมีติดมาให้กับรถแต่ไม่ใช้กับรถรุ่นเก่าที่อาจจะต้องให้ไฟของรถเอง ซึ่งบางครั้งการทำแบบนั้นไม่ได้ทำคนรู้ว่ามีการจอดฉุกเฉินอยู่เลย ซึ่งผู้ใช้งานรถรุ่นเก่าควรมีก็คือ ป้ายไฟฉุกเฉิน ซึ่งอาจะใช้ป้ายไฟแบบเดียวกับการก่อนสร้างถนนใช้ก็ได้เมื่อต้องการให้ใช้ทางเบี่ยง ซึ่งการใช้ป้ายไฟแบบนี้ จะถูก ใช้เป็นเครื่องมือให้แสงสว่างในกรณีที่ในบริเวณนั้นไม่มีไฟฟ้า โดยป้ายฉุกเฉินที่ทางกรมทางหลวงมีจะเป็นเครื่องจะส่องสว่างแบบอัตโนมัติ เพื่อให้หน่วยงานมีแสงสว่างในเวลากลางคืนป้ายไฟฉุกเฉินที่มีขายจะใช้แบตเตอรี่เป็นพลังงานสลับการใช้พลังงานจากไฟฟ้า ซึ่งแบตเตอรี่จะมี 2 แบบ คือ แบบชนิดเติมน้ำกลั่น และชนิดแห้งไม่ต้องเติมน้ำกลั่น อย่างในกรณีของการไฟฟ้าบนท้องถนน เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับขึ้น ป้ายไฟหรือระบบไฟต่างๆที่สำคัญจะเริ่มใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ทำให้หลอดไฟสว่าง

ป้ายหนีไฟ

ข้อควรรู้หากเราต้องการนำป้าย LEDมาใช้งาน คือ ก่อนใช้งานเราต้องทำการศึกษาคู่มือการใช้งานแต่ละยี่ห้อให้เข้าใจเพื่อเปรียบเทียบการใช้งานข้อดี ข้อเสียและสามารถเลือกไฟฉุกเฉินที่เหมาะกับการใช้งานของเราได้ ซึ่งเรื่องที่เราควรเปรียบเทียบในแต่ละรุ่นก็คือ ชนิดของแบตเตอรี่ของไฟฉุกเฉินเช่นแบตเตอรี่แบบเติมน้ำกลั่น ควรจะติดตั้งบริเวณทางเดินหรือที่โล่งหรือพื้นที่ที่มีการระบายอากาศได้ดีเพื่อหลีกเลี่ยงพิษจากไอตะกั่วซึ่งถ้าเป็นห้องที่มีอากาศถ่ายเทไม่ดีหรือห้องที่เป็นระบบปิดควรติดตั้งแบตเตอรี่ชนิดแห้งไม่ต้องเติมน้ำกลั่น
และระหว่างการใช้งานแบตเตอรี่แบบเติมน้ำกลั่นเราต้องทำการตรวจสอบระดับน้ำกลั่นทุกๆ 1 เดือน และต้อง

ป้ายไฟทางออก

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.