คู่มือ ป้ายไฟ led ป้ายไฟled


หลอด LED และป้ายไฟ

หลอด LED และการใช้งานในการทำป้ายไฟ

หลอดไฟled

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในยุคที่เทคโนโลยีต่างๆพัฒนาไปไกลขนาดนี้ ทำให้เราเห็นอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ใหม่ๆจำนวนมากออกมาวางขายตามตลาด บ้างก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการพัฒนามาจากของเดิมที่มีอยู่ เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้น บ้างก็มีการคิดค้นขึ้นมาใหม่เพื่อประโยชน์ในการใช้งานที่ไม่เคยมีมาก่อน บทความนี้จะกล่าวถึงอิเล็คทรอนิกส์ชิ้นหนึ่งที่แม้จะดูว่าไม่มีความพิเศษอะไรที่โดดเด่นมากนัก แต่ก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการพัฒนามานานที่สุดชิ้นหนึ่ง นั่นก็คือ หลอดไฟ LED

หลอดไฟ LED เป็นหลอดไฟชนิดหนึ่งซึ่งในปัจจุบันมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายและได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพที่ดีคุ้มค่ากับการลงทุน หลอดไฟ LED หรือชื่อทางวิศวกรรมเรียกว่า ไดโอดเปล่งแสง ย่อมาจากคำว่า light-emitting diodeซึ่งหลอดไฟ LED จะต่างกับหลอดไฟอย่างหลอดไส้หรือแสงธรรมดาที่ตาคนมองเห็นตรงที่แสงที่เปล่งออกมาจากหลอด LED จะประกอบด้วยคลื่นความถี่เดียวและเป็นเฟสที่ต่อเนื่องกัน และสามารถเปล่งแสงได้ในกระแสไฟฟ้าน้อยๆ ซึ่งทำให้หลอด LED มีคุณสมบัติในเรื่องของการประหยัดพลังงาน และประสิทธิภาพในการให้แสงสว่างก็ยังดีกว่าหลอดไฟทั่วไปด้วย ซึ่งถือว่าเป็นคุณสมบัติหลักที่ทำให้หลอด LEDชนะหลอดไฟประเภทอื่นๆได้เลยทีเดียว หลอด LED แบ่งง่ายๆได้ 2 ชนิด ได้แก่

  • หลอด LED ชนิดที่ให้แสงที่ตาคนเห็นได้
  • หลอด LED ชนิดที่ให้แสงที่ตามองไม่เห็นต้องอาศัยทรานซิสเตอร์มาเป็นตัวแสดงแสงสีแทน

ป้ายไฟจากหลอดled

ปัจจุบันเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นทำให้การใช้งานของหลอดLED ทำให้การใช้งานของหลอด LED มีหลายอย่างขึ้นจากความตั้งใจแรกที่ต้องการนำมาใช้เพื่อให้ความสว่างในการดำรงชีวิต การใช้งานในปัจจุบันนี้ของ LED ยังมีประโยชน์ในการตกแต่งอาคารบ้านเรือน ป้ายโฆษณาต่างๆด้วย ความต้องการใช้หลอด LED ที่มากขึ้นทำให้มีการพัฒนาในเรื่องของสีสันของหลอดขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ปัจจุบันสีของหลอด LED มีหลากหลายสี เช่น สีแดง สีเขียว สีส้ม และสีน้ำเงิน ซึ่งครบแม่สี 3 สี คือ สีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน ซึ่งในไปสู่การใช้ประโยชน์ด้านจอแสดงภาพขึ้นนอกจากนี้ยังได้มีการนำไปทำเป็นป้ายไฟด้วย ไม่ว่าจะเป็นป้ายไฟเพื่อเชียร์ดาราศิลปินหรือป้ายไฟเพื่อการโฆษณาสินค้าก็มีการนำหลอด LED มาใช้งานมากขึ้น นั่นก็เพราะป้ายประเภทนี้ต้องการใช้ค่าใช้จ่ายต่างๆน้อย แต่ป้าย LEDนั้นต้องโดดเด่น สามารถเห็นได้ง่าย ซึ่งก็ตรงกับคุณสมบัติเด่นของหลอด LED พอดี โดยเฉพาะในเรื่องของการประหยัดพลังงาน และประสิทธิภาพในการให้แสงสว่างดีกว่าหลอดไฟธรรมดาทั่วๆไป นอกจากนี้ราคาของหลอด LED ที่นำมาทำป้ายไฟยังมีราคาถูกมากอีกด้วย

 

ledsign

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.